Stratenlijst – Herkomst

Straatnaam (nrs. van – tot) Parochie Betekenis
     
Adelbert Kennisplein St.-Rochus  De voorzitter en stichter Unitas Tuinwijk
Aimé De Graevestraat St.-Rochus  Voorzitter OCMW
Arenaplein St.-Rochus  Genoemd naar de Arenahal, voormalig fort nr.2, deel van de Brialmontvestingen rond Antwerpen (1852)
Arnold Vrancxlaan O.-L.-Vrouw van het H. Hart (Borgerhout)  Eigenaar voormalige hoeve Morckhoven
August Petenlei St.-Rochus  Eigenaar suikerraffinaderij
August Van Putlei (201-219) St.-Jan Berchmans (Borsbeek)  Laatste eigenaar van “De Oude Donck”
Basseliersstraat H. Lodewijk van Montfort  De familie Basseliers was reeds in de XVIde eeuw op het Meneghemlaar woonachtig. Het Kasteel Muggenberg werd door een Basseliers opgericht.
Bijenhofstraat St.-Rochus  In de hoven aldaar stonden vele bijenkorven
Boekenberglei (1-117,2-110) S.-Rochus  Genoemd naar het domein Boekenberg
Boekenberglei (119-ev,114-ev) S.-Jozef  Idem
Boekenbergplein S.-Rochus  Genoemd naar de nabij straat
Borsbeeksesteenweg (1-115,2-124) S.-Jan Berchmans (Borsbeek)  Steenweg naar Borsbeek, vroegere jaren was dit de Leemstraat
Bosselaersstraat O.-L.-Vrouw van het H. Hart (Borgerhout)  Vroegere eigenaar van “Muggenberg”
Boterlaarbaan (1-237,2-218) S.-Rochus  Genoemd naar het Boterlaarhof
Boterlaarbaan (239-ev,220-ev) H. Pius X  Idem
Burgemeester De Boeylaan H. Pius X  Provincieraadslid, Gemeenteraadslid, Schepen en Burgemeester van 1944 tot 1954, 
Charles Philipslaan (onpaar) S.-Rochus  Erevoorzitter Unitas
Charles Philipslaan (paar) S.-Jozef  Idem
Collegelaan (106-108) O.-L.-Vrouw van het H. Hart (Borgerhout)  Genoemd naar de nabij school
Colmastraat H. Lodewijk van Montfort Robrecht Colman was in 1611 eigenaar van het Waalhof
Constant Jorislaan S.-Rochus  Vroegere Schepen (Diamantwerker)
Corbletstraat H. Pius X Opgedragen aan Jules Corblet, schrijver uit de 19e eeuw, voor 1921 was dit de Brouwerijstraat, naar de aanwezigheid van de brouwerij van de familie de Preter.
Corneel Franckstraat H. Pius X  genoemd naar een Schepen van Deurne, 1882 tot 1887,
Cruyslei (58-108,39-83) S.-Jozef  Jan Cruys was beeldhouwer, bouwde in 1642 een altaar voor de kerk van Deurne
Dascottelei (100-ev) H. Pius X  Zowel vader Henri Dascotte als zijn zoon Jean werden gefusilleerd
Dascottelei (2-98,onpaar) S.-Rochus  Idem
Dassastraat H. Pius X  Herman Dassa was de bouwer van het kasteeltje Boterlaar
De Borrekensstraat (2-124,1-133) H. Lodewijk van Montfort  De familie “de Borrekens” treffen we reeds in de 16e eeuw aan in op Meneghemlaar
De Brierstraat H. Lodewijk van Montfort  Margaretha de Brier was een vroegere eigenares van Boekenberg
De Sevillastraat H. Lodewijk van Montfort  Genoemd naar de familie Sevilla, deze komt reeds voor in de 17e eeuw
Deurnestraat (280) S.-Jozef  Gezien de geografische ligging zo genoemd
Dokter Romain De Velstraat S.-Rochus  Dokter in de geneeskunde, Gemeenteraadslid van 1908 tot 1920 en van 1926 tot 1933
Dordrechtlaan S.-Rochus  Genoemd naar de destijds goede betrekking met deze Nederlandse gemeente
Drakenhoflaan S.-Jozef  Genoemd naar het Drakenhof
Eduard Van Steenbergenlaan S.-Jozef  Architect/ontwerper van de Unitaswijk
Eksterlaar (1-115,2-72) S.-Rochus  Genoemd naar de oude brouwers-herberg “D’Exterke”
Eksterlaar (117-199,74-180) S.-Jan Berchmans (Borsbeek)  Idem
Ergo-de Waellaan (1-27,2-48) O.-L.-Vrouw van het H. Hart (Borgerhout)  Was één van de bezitters van Morckhoven
Ergo-de Waellaan (29-ev,50-ev) S.-Rochus  Idem
Esdoorndreef H. Pius X  Werd door de volksmond jaren lang zo genoemd, vandaar nu de officiele naam
Europasquare H. Pius X  De eerste steen van het voormalig moederhuis Europasquare werd in 1958 gelegd, een jaar waarin Europa zo populair was dat pleinen en panden ernaar werden vernoemd.
Floralaan (onpaar) S.-Rochus  Genoemd naar de voormalige bloemen en moestuinvereniging “Tuinbouw Flora”
Floralaan (paar) S.-Jozef  
Florent Pauwelslei H. Pius X  Genoemd naar de vroegere eigenaar Papegaaihof, koopman in tabak en later Burgemeester van Deurne 1885 tot 1908
Frans Baetenstraat S.-Rochus  Gemeentesecretaris van 1884 tot 1910
Fredegandus Van Rielstraat H. Pius X  Gemeenteontvanger van 1865 tot 1928
Gabriël Vervoortstraat S.-Rochus  Gemeenteraadslid 1921 tot 1937, Schepen van 1921 tot 1933
George Ivanowlaan S.-Jozef  Ingenieur-vliegenier, kwam met zijn toestel om het leven tijdens een oefenvlucht in 1935
Gouverneur Holvoetlaan S.-Jozef  Vroegere Gouverneur van de Provincie Antwerpen
Grensstraat S.-Jan Berchmans (Borsbeek)  Genoemd door Borsbeek gezien de geografische ligging
Heirmanstraat S.-Jozef  Vroegere eigenaar van “De Oude Donck”
Hendrik Meyslaan O.-L.-Vrouw van het H. Hart (Borgerhout) Vroeger eigenaar van “Morckhoven”
Hendrik Van Uffelslaan S.-Rochus  Vroeger eigenaar van “Morckhoven”
Herentalsebaan (1-125,2-106) O.-L.-Vrouw van het H. Hart (Borgerhout)  Zeer oude baan verbindingsbaan genoemd naar zijn geografische ligging
Herentalsebaan (127-411,108-476) S.-Rochus  Idem
Herentalsebaan (413-ev,478-ev) H. Pius X  Idem
Herrystraat (16-62,15-27) O.-L.-Vrouw van het H. Hart (Borgerhout)  Pieter Jozef Herry was een vroeger eignaar van Muggenberg, Jacob Lodewijk Herry werd in 1761eigenaar van Papegaaienhof
Isidoor Opsomerstraat S.-Rochus  Genoemd naar de Schilder
Jaak Embrechtsstraat S.-Rochus  Gemeenteraadslid van 1904 tot 1921, schepen van 1912 tot 1921, vervangend burgemeester na de aanhouding van burgemeester Van den Bossche A.
Jan Olieslagersstraat S.-Jozef  Piloot, haalde in de 1e wereldoorlog 6 vijandelijke toestellen neer
Joos Robijnslei (82-92) S.-Jozef  Vroegere bewoner van Manebrugge
Jos Van Geellaan (1-15,2-16) S.-Rochus  Genoemd naar Jozef Martinus Van Geel, geboren in Deurne en overleden in 1944 in het concentratiekamp van Gross Rosen
Jos Van Geellaan (18-ev,17-ev) H. Pius X  Idem
Joseph Deckerslaan S.-Rochus  Vroeger eigenaar van “Morckhoven”
Jozef Libertstraat (6-20,5-23) S.-Jozef  Voorzitter OCMW
Jozef Verbovenlei H. Lodewijk van Montfort  Gemeenteraadslid en schepen van 1921 tot 1926
Karel Govaertsstraat S.-Rochus  Schepen van Deurne van 1894 tot 1903
Kerkhofweg H. Pius X  Genoemd naar zijn ligging
Knyffstraat H. Lodewijk van Montfort  Genoemd naar de familie Knyff welke op het Meneghemlaar uitgestrekte eigendommen bezat
Korte Sint-Rochusstraat S.-Rochus  ?
Koudebeekstraat H. Pius X  Genoemd naar een bijrivier van het Schijn
Langbaanvelden S.-Jan Berchmans (Borsbeek)  Genoemd naar de wijk aldaar
Langveldstraat H. Pius X  Lanckveld was de benaming van de omgeving
Lanteernhofstraat (78-136,77-135) S.-Jozef  Genoemd naar het voormalige kasteel
Leon Stampelaan S.-Jozef  Vliegenier, kwam met zijn toestel om het leven tijdens een oefenvlucht in 1935 samen met George Ivanow
Luchthavenlei S.-Jozef  Dankt haar naam aan de nabije luchthaven
Maarschalk Montgomerylaan S.-Rochus  Britse opperbevelhebber van het 21e legergroep Bernard Law Montgomery
Manebruggestraat (1-65,2-390) S.-Jan Berchmans (Borsbeek)  Genoemd naar de familie Manebrugge en hun goed “te Manebrugge”
Manebruggestraat (1-65,2-390) S.-Jan Berchmans (Borsbeek)  Idem
Manebruggestraat (67-ev) H. Pius X  Idem
Menegemlei S.-Rochus  genoemd naar de aloude benaming van het zuidelijke gedeelte van Deurne
Mortselsesteenweg (1-79,2-76) S.-Rochus  Tot voor de 2e wereldoorlog eindigde de straat op de Krijgsbaan, op dit kruispunt bevond zich de herberg “het Spiegelken”
Mortselsesteenweg (185-273,172-270) S.-Jan Berchmans (Borsbeek)  Idem
Mortselsesteenweg (81-175,78-156) S.-Jozef  Idem
Muggenberglei (1-157) S.-Rochus  De familie “Van Muggenberg” kwam reeds in de 13e eeuw voor in Deurne, in de 16e eeuw werd het kasteel Muggenberg gebouwd 
Muggenberglei (159-311,78-278) H. Lodewijk van Montfort  Idem
Muggenberglei (2-76) O.-L.-Vrouw van het H. Hart (Borgerhout)  Idem
Nieuwe Donk H. Pius X  Genoemd naar een lusthof daterend van 1648
Oudedonklaan (1-69,2-88) S.-Jozef  Genoemd naar het voormalige domein “De Oude Donk”
Oudedonklaan (71-ev,90-ev) S.-Rochus  Idem
Papegaailaan H. Pius X  Genoemd naar het Papegaaihof
Pastoor Holthofplein S.-Rochus  Genoemd naar de 2e pastoor van deze parochie
Peter Benoitlaan H. Pius X  Genoemd naar de gekende Vlaamse componist
Pieter Van Isackerlaan O.-L.-Vrouw van het H. Hart (Borgerhout)  Vroeger eigenaar van “Morckhoven”
Primeurstraat S.-Jan Berchmans (Borsbeek)  In deze buurt werden de eerste groenten van de buurt geoogst, vandaar de naam
Ravelsbergstraat H. Lodewijk van Montfort  Genoemd naar het kasteel “Ravelsberg”
Ruggeveldlaan (1-43,2-22) H. Pius X  Reeds van in de 13e eeuw werden hier in vele hoeves rogge verbouwd
Ruimtevaartlaan (11-41) S.-Jozef  In 1968 zo genoemd naar de toenmalige ontwikkelingen in de ruimtevaart en de nabijheid van de vlieghaven
Schoggestraat H. Pius X  Voormalige voetweg naar Borsbeek die tussen hoge hagen liep
Silsburgstraat H. Pius X  De familie Sils verkocht hun grond aan Borgerhout voor de bouw van hun kerkhof
Sint-Rochusstraat S.-Rochus  Genoemd naar de Sint Rochuskerk, voorheen noemde  deze “De steenweg van Deurne naar Mortsel”
Smetsstraat H. Lodewijk van Montfort  Volksvertegenwoordiger mede verantwoordelijk voor d splitsing Deurne-Borgerhout
Sterckshoflei S.-Rochus Genoemd naar het kasteel Sterckxhof, dit kasteel noemde vroeger  “t’ goet te Hooftvondere”, Ridder Geeraard Sterck kocht en bewoonde het kasteelvan 1525 tot 1564
Stevenslei S.-Rochus  Gemeenteraadslid in 1895 verkozen
Thibautstraat (2-128;1-129) H. Lodewijk van Montfort  Isabelle Thibaut was eigenares van “De kleine Goede Tijd”, speelhuis en brouwerij
Unitaslaan (1-75,2-118) S.-Rochus  Unitas, de “Vereniging van Belgische Kantoorbedienden”
Unitaslaan (77-ev,120-ev) S.-Jozef  Idem
Vaartweg (148-ev) H. Pius X  Weg die liep naast de Herentalse Vaart
Vaartweg (2-146) S.-Rochus  Idem
Van Baurscheitlaan S.-Jozef Pieter van Baurscheit, beeldhouwer, ontwerper en architect, stond in voor de bouw van Boekenberg en vele andere gebouwen in de omgeving
Van den Hautelei S.-Rochus Voorheen de Van den Hautedreef, genoemd naar de familie van den Haute, welke op het Exterlaar verschillende gronden en eigendommen bezat
Van Erstenstraat H. Lodewijk van Montfort  Vroeger eigenares van “Sterrenhof” en de “Grote Goede Tijd”
Van Havrelei (2-90;1-57) O.-L.-Vrouw van het H. Hart (Borgerhout) Genoemd naar de familie “van Havre die in Deurne-Zuid verschillende eigendommen bezat
Van Havreplein H. Lodewijk van Montfort  Idem
Van Hersbekelei (onpaar) S.-Jozef  Aert Van Hersbeke was in 1560 de bezitter van Boekenberg
Van Hersbekelei (paar) H. Lodewijk van Montfort  Vroegere eigenaar van Boekenberg
Van Hovestraat (21-45;18-40) O.-L.-Vrouw van het H. Hart (Borgerhout)  Vroeger eigenaars van “Muggenberg”
Van Lissumstraat (1-79,2-48) O.-L.-Vrouw van het H. Hart (Borgerhout)  Laatst levende Kanunnik van de Antwerpse “Sint Michielsabdij”
Van Lissumstraat (81-ev,50-ev) H. Lodewijk van Montfort  Idem
Van Notenstraat (1-23,2-20) H. Lodewijk van Montfort  Joanna Francisca Van Noten was gehuwd met jan Baptist Dehaen, eigenaar van Boeckenberg in 1837, tot voor 1912 was dit de “van Notenlei”
Van Notenstraat (25-ev,22-ev) S.-Jozef  Idem
Van Steenlandstraat (2-84;1-83) O.-L.-Vrouw van het H. Hart (Borgerhout)  Vroeger eigenaar van “Muggenberg”
Van Strydoncklaan H. Pius X  ?
Victor De Langhestraat S.-Jozef  Ingenieur
Vleerakkerstraat (2-56,1-55) H. Pius X  Gemeenteraadslid
Vosstraat (onpaar,behalve 435) S.-Jozef  In de 17e eeuw stonden hier bossen waar enkel vossen vertoefden
Vroenhofstraat S.-Rochus  Genoemd naar een vroegere gerechtsplaats
Vuurwerkstraat H. Pius X  Genoemd naar de aldaar gevestigde vuurwerkfabriek Hendrickx
Waalhofstraat S.-Rochus  Genoemd naar het verblijf “Waelenhof ” of 3waelhof” waarvan reeds sprake was in 1430
Waasdonk S.-Jan Berchmans (Borsbeek)  Genoemd naar de toen plaatselijk fauna
Waterbaan S.-Rochus  Deze naam kreeg de straat door de volksmond wegens de altijd slechte toestand van de straat 
Wouter Haecklaan (1-2-3-4) O.-L.-Vrouw van het H. Hart (Borgerhout)  Vroeger eigenaar van “Morckhoven”
Wouter Haecklaan (5-ev) S.-Rochus  Idem