Samana Pius-X

ZIEKENZORG PIUS X DEURNE MET HOBBY-AFDELING

Ziekenzorg is een vrijwilligersorganisatie die samenwerkt met CM (christelijke mutualiteit). 
Onze plaatselijke kern heeft tot doel de personen met een chronische aandoening en/of een handicap, en ook de eenzame mensen op te zoeken.  
Indien zij dit wensen brengen wij hen maandelijks een bezoekje, zorgen ervoor dat zij kunnen deelnemen aan uitstappen (met liftbus en gids) en naar een toneel- of muziekvoorstelling kunnen (toegankelijke en betaalbare voorstellingen). Daarnaast organiseren wij feestjes, ontmoetingsnamiddagen waarop informatie wordt gegeven dat hen aanbelangt of een muzikaal optreden, of een toneelgezelschap.
Maandelijks geven wij ook een blaadje uit waarop nuttige informatie staat maar ook wat lectuur, ludieke verhalen en verslagen van onze activiteiten.

Onze HOBBY-AFDELING

Hier knutselt men en is men creatief bezig op maat van de deelnemers; er is voor elk wat wils. Kom eens – vrijblijvend – een kijkje nemen telkens op de 2e en de 4e donderdag van de maand in het Dienstencentrum Silsburg, Herentalsebaan 599 – 2100 Deurne. Het zaaltje ligt achteraan de eetzaal.

Wil je wat meer informatie ?  Als deelnemer of als medewerker ?
Geef dan een seintje aan Gonda Mertens, Stevenslei 74, 2100 Deurne; tel. 03 322 73 24 gsm 0486 89 99 35 of per mail gonda.mertens@skynet.b