Home

Heilige Pius-X

  • Zaterdag 17 uur
  • Zondag 11:15 uur

Sint Rochus

  • Maandag  8 uur               
  • Dinsdag 8 uur
  • Woensdag 8 uur
  • Donderdag 8 uur            
  • Vrijdag 8 uur
  • Zaterdag 18 uur
  • Zondag 8:30 uur en 9:30 uur
 
Belangrijke mededeling!
 
MISVIERINGEN de komende weken
 
Onze pastoor Z.E.H. Fons Houtmeyers is voorlopig niet in staat om voor te gaan in Misvieringen.
 
Voor de vieringen is, tot tegenbericht, de volgende regeling van kracht voor zijn 2 parochies:
 
Voor onze kerk H. Pius X
 
•	Op zaterdag is er om 18:00 uur een avondmis door E.P. Fabio De Souza Teixeira. (Dus niet meer om 17:00 uur)
•	Op zondag is er geen viering in Pius X. Het cafetaria zal wel open zijn.
 
Voor de kerk van Sint Rochus
 
•	Op zaterdag zal er voorlopig geen avondmis meer zijn.
•	Op zondagmorgen is er om 09:30 uur een hoogmis door E.P. Fabio De Souza Teixeira
 
We verontschuldigen ons alvast bij de mensen die zich vruchteloos verplaatst hebben.
We zullen u op de hoogte houden van de evolutie.