Blog

Enkele weken terug was er nog een bijeenkomst voor de parochianen van deze parochie.

Met een hapje en een drankje en een streepje muziek werd er terugeblikt naar de voorbije jaren.

Woensdag 14 februari is het aswoensdag:

Indien u een askruisje op uw voorhoofd wenst kom dan op woensdag 14 februari om 18 uur naar de eucharistieviering

Wat is de betekenis van Aswoensdag?

In de katholieke kerk krijgen mensen op Aswoensdag een kruisje van as op hun voorhoofd getekend. De as is gemaakt van verbrande “palmtakjes”, die het vorige jaar met Palmpasen aan de gelovigen zijn uitgedeeld. Het askruisje is een teken van berouw voor verkeerde daden.

Pius x

We wisten al een tijdje dat het Bisdom plannen had om het aantal kerken te reduceren. In november 2020 was ons al meegedeeld dat in de cluster Deurne-Zuid 2 van de 4 kerken mochten blijven bestaan en dat 2 kerken verplicht gingen worden om te sluiten.

Dit ging voor ons beslist worden in het voorjaar 2023 en we weten nu definitief dat de kerken van Sint Jozef (Boekenberglei) en Sint-Rochus mogen blijven.
De andere kerken, H. Lodewijk van Montfort (Sevillastraat) en onze Pius X parochie moesten voor het einde van 2023 sluiten.

Wat gaat er gebeuren?

Het proces om de kerk te onttrekken aan de eredienst (vroeger heette dat ontwijden) is opgestart.
De parochie H. Pius X wordt opgeheven en samengevoegd met Sint Rochus.
Onze parochianen kunnen na Kerstmis daar terecht voor:

  • een avondmis op zaterdag om 18 uur
  • een hoogmis op zondag om 9:30 uur.

Wat betreft het parochiecentrum

Al staat de kerkruimte leeg, toch blijft dat bestaan.
Het Bisdom erkende het belang van een gemeenschapscentrum op Silsburg en gaf ons de toelating om het te blijven uitbaten, zolang we er de nodige vrijwilligers voor vinden en het financieel draagbaar blijft.
Onze verenigingen en de huidige gebruikers van onze lokalen kunnen er dus nog terecht.

We zijn ook van plan om, zo lang er belangstelling voor is, ons cafetaria als ontmoetingsplaats te blijven openen op zondagmorgen.

Ook kunnen we nu al aankondigen dat de Braziliaanse cellist Christian Grosselfinger in het voorjaar voor het derde jaar op rij een concert plant in ons kerkgebouw. (Vermoedelijk in Maart 2024).

We houden u op de hoogte van de evolutie.