2011 tot ….

 • 2011

  Vernieuwen van de noordzijde van de daken 3 en 6 van de kerk: houtwerk, leibedekking, aflopen, zink- en loodwerk en de deurtjes.

 • 2012

  Naar aanleiding van de veiligheidsvoorschriften: “Werken in de hoogte” werd een loopbrug geplaatst over het grote middenbeukgewelf. Bij het vernieuwen van de daken werden ankerpunten, klim- en ladderhaken geplaatst. Ook de vernieuwing van de daken 11, 8, 14, 15 en de noordzijde van 9 werden uitgevoerd. Het dak van de weekkapel werd vanbinnen geïsoleerd door vrijwilligers.

  Wegens wateroverlast voor een buur moest een herstelling uitgevoerd worden aan het dak van het Sint-Rochuskapelletje.

  Op 27 september kreeg de kerkraad een nieuw inspectierapport voor de kerk van Monumentenwacht. Hierdoor moesten een aantal prioriteiten gewijzigd worden. Onze toren moest eerst nagekeken worden op eventueel loszittende delen.

  In december verleende de parochie financiële steun aan het parochiehuis.

 • 2013

  Op 25 en 26 mei, 1 en 2 juni jubileerde Atelier Teater met een theaterstuk over de supporters van de twee Antwerpse voetbalclubs Antwerp en Beerschot. Ze voerden “Den Derby” op.

  Dak 12 van de kerk werd vernieuwd, de oude schouw van de verwarmingsinstallatie werd afgebroken en vernieuwd. Ook de kleine daken 13 en 17 en de zuidzijde van 9. De goten van de daken 3 zuid en 6 west werden hersteld, extra expansiestukken geplaatst en de aansluitingen van het muurwerk verbeterd. Op 1 en 2 oktober gebeurde de visitatie en herstelling van de spits van de kerktoren. De hoogtewerker van 65 m werd geleverd en bediend door de firma Aertssen, de firma Geudens deed de herstellingswerken aan de spits vanuit een manbak. In december waren er problemen met de verwarmingsinstallatie van de kerk. Op het einde van dit jaar mochten we stellen dat de Kerkraad de geplande werken voor het meerjarenplan 2008-2013 voor het grootste deel heeft kunnen uitvoeren. 75% van de daken van de kerk is vernieuwd, de overblijvende 25% is niet zo dringend dus gaan we naar de toekomst toe andere prioriteiten stellen.

 • 2014

  Sint- Rochusparochie viert haar 125 jarig bestaan. Er zullen tal van activiteiten plaats vinden met als hoogtepunt het weekend van 20 en 21 september. Op 19 januari was er reeds de startdag van dit feestjaar. Om 9u30 was er een plechtige hoogmis, gevolgd door een receptie achteraan in de kerk. ’s Middags gingen we dan samen aan tafel in Familia voor een eenvoudig etentje ten voordele van de vernieuwing van de daken van de kerk. Voor de Kerkraad trad het nieuw meerjarenplan 2014- 2019 in werking. Op de vergadering van 27 maart werd voor de derde keer sinds het decreet van 7 mei 2004 de raad gedeeltelijk vernieuwd. Mevr. Erna Van Tichel nam ontslag en haar plaats werd ingenomen door de Hr. Joris Geefs. Samenstelling en functies van de raad: Ward Wené, voorzitter, Freddy Cockx, penningmeester, Joris Geefs, secretaris en de leden Mieke Burvenich, Paul Van Horebeek en onze pastoor.

  De verwarmingsinstallatie van de kerk zal grondig hersteld worden. De eerste verdieping van de pastorie zal grondig gerestaureerd worden. Op 29 juni vieren we de 75ste verjaardag van onze pastoor E.Hr. Fons Houtmeyers en zijn 50jarig priesterjubileum.

  Onze parochie wordt geleid door de parochiepriesters Fons Houtmeyers, pastoor en Jan Jacobs, parochievicaris. Het parochieteam bestaat uit: Freddy Cockx, Luc Mahieu, Wim Nagels, Roger Neeckx, Erna Van Tichel en Ward Wené.