2001 tot 2010

 • 2001

  Kleine schilderwerken werden uitgevoerd door vrijwilligers in de weekkapel, sacristie, kerk en pastorie. In de kerk werden 150 stoelen vervangen die aangetast waren door memel.

  Op zondag 29 april verzorgde ons kerkkoor de zang voor de artiestenmis in de Sint-Carolus Borremeuskerk in Antwerpen.

 • 2002

  Onze pastoor werd toen bijgestaan door pater André Leroy en jeugdpastor Jan Ardies. Het parochieel team bestond uit Thilly Bauwens-De Vos, Theo Briels, Gina De Vleeschouwer, Marcel Leenaerts, Mia Massy-Van Loon, Gilberte Plessers, Frank Van Haerenborg en Erna Van Tichel.

  Op zondag 21 april was er een TV-mis in onze kerk.

  Er werd houtworm en huisbokter geconstateerd in het gebinte van de kerk. Er gebeurde een behandeling tegen de aantasting door houtborende insecten.

  De nacht van 28 op 29 december werd er ingebroken in de kerk.(vijf kelken en cibories gestolen) De toegangsdeuren werden versterkt en geschilderd.  

 • 2003

  Er werden twee lage daken van de kerk vernieuwd, boensels hersteld en geschilderd. De restauratie van het orgel was helemaal rond. Er werd een nieuw warmwatertoestel geplaatst in de sacristie. Er gebeurden aanpassingen aan de geluidsinstallatie van de kerk.

  50 jaar KBG werd gevierd met een misviering en receptie op 4 mei en ondermeer op 16 mei een Lenteconcert in Familia. Verleenden hun medewerking: Hilde Bergé, sopraan, Roland Broux, gitaar, Lieve Mertens, piano, Lars Piselé, bariton en Katelijne van der Hallen, voordracht. Erna van Tichel presenteerde. Joz Van Hoof en Roger Decneuvel waren toen samen voorzitter.

  Op 9 november vierde het Davidsfonds Meneghem, Deurne-Zuid haar 75 jarig bestaan.

 • 2004

  Er werd verder gewerkt aan de kerkdaken. Op 7 mei was er een nieuw decreet van de Vlaamse Gemeenschap betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten.(de vorige wetgeving dateerde vanuit de tijd van Napoleon).

  Op 27 juni was er een dankviering voor onze pastoor, hij werd 65 jaar en was 40 jaar priester.

  Het PT werd door de bisschop bevestigd voor de volgende vijf jaar. Op 17 december had er in onze kerk “Mixtuur voor een geboorte” plaats met ons kerkkoor. 

 • 2005

  Engelengaarde werd met een erfpacht overgedragen aan kinderoppas ’t Lieverdje voor dertig jaar.

  Wegens het nieuwe decreet van de Vlaamse Gemeenschap had een grondige omvorming van de Kerkraad plaats.( van 9 naar 5 personen). De nieuwe raad bestond uit Ward Wené, voorzitter, Freddy Cockx, schatbewaarder, Erna Van Tichel, secretaris, Marcel Leenaerts, Mieke Burvenich en onze pastoor. Namen afscheid met grote verdienste: Fik Marissens, Roger Decneuvel, Paula De Smedt, René Ducheyne, Jos De Roeck en Jan Henkens. Op 15 mei was er een dankviering in de kerk voor de inzet van de uittredende Kerkraad leden. Ze kregen een oorkonde als dank voor hun inzet.

  In Deurne werd het eerste Centrale Kerkbestuur geïnstalleerd als gevolg van het nieuwe decreet voor de Kerkraden van de Vlaamse Gemeenschap. Het bestond uit Ward Wené, voorzitter, Jef De Meulenaere, secretaris, Magda Janssens, Jan De Keuster, Jan De Roeck, Jef Mariën en E. Hr. Pol Hendrix als aangestelde door de bisschop.

  De kerk werd volledig opnieuw geschilderd door de firma Verpoorten. Zij voerden ook deze werken reeds uit in 1970. De firma Seldom plaatste een nieuwe verlichting in de kerk. De firma Deruco zorgde voor een nieuw altaartapijt.  Er werden nieuwe dakgoten geplaatst aan de pastorie. Monumentenwacht bezorgde een verslag over de toestand van onze kerk.

  Op 1 september was er een fusie tussen Sint-Anna en Sint-Rochusinstituut. De nieuwe naam werd Andromeda.

 • 2006

  Op 31 januari overleed pater André Leroy.

  Op 13 juni werd door de school Andromeda de laatste schijf terugbetaald van een lening verstrekt door de parochie voor verbouwingswerken aan de school.

  Het dak van de pastorie werd vernieuwd. De zetel van de klokken in de kerk werd vernieuwd. De schakelkast en sturing van de verwarmingsinstallatie van de kerk werd vernieuwd door de firma Timmermans. Op 28 augustus was er een overleg met de verantwoordelijke van Monumentenwacht en architect Jo Ooms over de uit te voeren werken in de toekomst aan onze kerk.

  Het Pastoraal team bestond uit Theo Briels, Gina De Vleeschouwer, Marcel Leenaerts, Mia Massy-Van Loon, Nia Norga en onze pastoor.

  De Zwartzusters van Lier schonken 5 beelden aan onze kerk: gipsen beelden, beige en bruin gepatineerd, H. Moeder Anna, O.L.Vr. van Genade, H.Theresia van Lisieux, H. Elisabeth van Hongarije en de H. Jozef met kind. 

 • 2007

  De gevel van de pastorie werd gerestaureerd. In maart werd het meerjarenplan van de Kerkraad voor de periode 2008-2013 opgemaakt. Het plan was gebaseerd op het inspectieverslag van Monumentenwacht van 23 augustus 2005. De inspectie werd uitgevoerd door Erik Müller en Jos Vekemans. Expert architect Jo Ooms gaf advies aan de Kerkraad.

  Op 29 april vierde KAV haar 95jarig jubileum.

 • 2008

  Marcel Leenaerts nam afscheid van de Kerkraad omdat hij onze parochie verliet. Hij werd opgevolgd door Paul Van Horebeek.

  Er werden nieuwe rolluiken geplaatst aan de ramen van de pastorie. Dak 7 van de kerk werd vernieuwd: leien, dakkapellen, luik in het dak, leihaken, zinkwerk en soldeernaden, loodslabben en standpijpen.

  De Zwartzusters van Lier schonken twee kruisbeelden aan onze kerk.  

 • 2009

  Dak 10 van de kerk werd vernieuwd: leien, dakkapellen, luik in het dak, leihaken, zinkwerk en soldeernaden, loodslabben en standpijpen.

  Op 26 april deden we mee met de erfgoeddag. De kerk kon bezocht worden.

  Nog op 26 april vierde onze chiro haar 75 jarig bestaan. Thema: “Olé Pistolé”, samen ontbijten. Op 28 juni werd onze pastoor Fons Houtmeyers gevierd: 70 jaar en 45 jaar priester.

  Ons PT werd door de bisschop bevestigd voor de volgende vijf jaar

 • 2010

  Vernieuwen van de daken 4 en 5 van de kerk: houtwerk, leibedekking, aflopen, zink- en loodwerk en de deurtjes.

  Onze pastoor werd op 15 december overvallen ’s avonds om 22u30 op de pastorie.