1951 tot 1960

 • 1951

  Op 15 juli was er het Algemeen Congres van de Bonden van het Heilig Hart in het Sportpaleis. De Bond van het Heilig Hart had toen in onze parochie 600 leden. 

 • 1952

  De ontwerpen van kunstschilder Verboven voor de glasramen werden goedgekeurd door de aangestelde commissie van de provincie. De herstelling van het kerkdak aan de oostkant werd geraamd op 100.000,-Bef. Er waren te weinig financiële middelen. Kerkfabriek kreeg toelage van de Provincie.

  Op 11 mei vierde KAV haar veertig jarig bestaan. Voor die gelegenheid werd een nieuwe vlag aangeschaft die geborduurd werd door de zusters van het Terninckinstituut naar een ontwerp van Marc De Groot.

  Op 3 juli ging de totaal vernieuwde processie uit. De oude processiekleding was voor hulp behoeftigen gebruikt tijdens de oorlog. Het was toen verschrikkelijk warm en de processie zou de geschiedenis ingaan als de zweetprocessie.

  Op 6 juli werd op de speelplaats van het Sint-Rochusinstituut het Sint- Rochusspel en de Sint-Rochuscantate uitgevoerd. De vertoning was op 3 juli uitgeregend.

  Oprichting van de scoutsgroep 68ste Sint-Maarten. Wegens overbevolking van de school moesten de kerels van de Jongensbond hun lokaal afstaan in het Sint-Rochusinstituut. De strijd tussen jeugdbeweging en school zou jaren duren.

  Op 23 november vierde Symphonie Sint-Rochus haar vijfentwintigjarig bestaan met een jubileumconcert. 

 • 1953

  Op 9 januari werd de Bond van Gepensioneerden opgericht. De eerste voorzitter was Honoré Van der Meersche. In januari werd er gasverwarming geplaatst in de kerk (stralers). Er werd nieuwe verlichting in de kerk geplaatst door Piet Verdonk.

  Op 20 september werd een grootse hulde gebracht aan de volksgeliefde pastoor Holthof ter gelegenheid van zijn veertig jarig priesterschap. Onderpastoor Van der Stighelen zorgde voor een uitvoering van de driestemmige mis van Van Durme en onderpastoor Van Dijck zorgde voor het gelegenheidssermoen. ’s Avonds concerteerden symphonie Sint Rochus en Crescendo, waren er toespraken en werd het Sint-Rochusspel heropgevoerd. Het feest werd besloten met een vuurwerk. Oprichting van de Patclub, Milac en de voetbalclub Stabelino. 

 • 1954

  Oprichting van de fotokring Foroc, de Jeugdcommuniebond en O.L.S.R.I. (Oud leerlingen en sympathisanten van het Sint-Rochusinstituut.) en de jongensturnkring K.T. PAX.  

  Op 15 maart werd “Het huis der stormen” het nieuwe lokaal voor de kerels ingehuldigd, zij hadden het zelf gebouwd achter de school.

  Op 24 december werd pastoor Holthof getroffen door een beroerte. Zijn ziekte zou er toe leiden dat hij ontslag moest nemen. De werken aan de glasramen werden begonnen.

 • 1955

  Op Sinksendag nam Pastoor Holthof afscheid van zijn parochianen in de hoogmis. Hij ging op rust in Edegem waar hij op 21 oktober 1960 overleed. 

  Besluiten: De oorlogsschade aan kerk en pastorie zou jaren zwaar doorwegen op de parochiële financiën. Pastoor Holthof leidde onze parochie door een heel moeilijke periode. Hij had zelf de eerste Wereldoorlog meegemaakt in de loopgraven bij de soldaten. Hij leidde ook zijn parochianen door de tweede. In de tijd van de V-bommen kon iedereen schuilen in de kelder van de pastorie. Hij was een heel volkse figuur die alles weg gaf om zijn parochianen te helpen. Hij weigerde pertinent om een onderscheid te maken tussen ‘ne katholiek’ of ‘ne rooie’. Maar alle problemen konden de groei van de parochie op alle gebied niet tegenhouden. Het aantal kerkgangers nam toe en het verenigingsleven bereikte een grote bloei.

  Op 3 juli 1955, de vijfde zondag na Sinksen, onthaalde onze parochie in het 66ste jaar van haar bestaan zijn nieuwe herder E. Hr. Robert Raes. De onderpastoors waren toen E. Hr. A. Van Dijck, E. Hr. J. Tol en E. Hr. Fr. Vanderstighelen. De Kerkfabriek was als volgt samengesteld: Edm. Mees, voorzitter, Jos Hendrickx, schatbewaarder, Frans De Cock, schrijver en de leden: Jos De Meyer, Flor De Roeck, Jef De Ridder, Gust Goovaerts, Jef Van Looveren en Hyppolite Wené. Er was een optocht van alle verenigingen die vertrok aan Sint-Anna en door de parochie naar de kerk trok. Om 16 uur was er de aanstelling in de kerk door E. Hr. J. De Weerdt, deken van Deurne. Om 17 uur was er een academische zitting in het Sint-Rochusinstituut opgeluisterd door Symphonie Sint-Rochus en Zangkring Crescendo gevolgd van een receptie. Om 21:15u.  was er een serenade door de Kon. Fanfare “De Drij Koningen”. Om 21 uur45 was er een lichttaptoe en om 22 uur15 een groots vuurwerk op de terreinen rond ‘t fortje.

  De eerste stofzuiger voor de kerk werd aangeschaft.

  De gewelven in de zijbeuk aan de evangeliekant werden hersteld van de oorlogsschade. Er werd een geluidsinstallatie in de kerk geplaatst door Bell Telephone. Wegens de grote drukte werd besloten bij zondagsmissen de deurtjes in de twee kapellen te openen als bijkomende uitgangen.

  Slechte kerkstoelen werden vervangen door gratis gekregen stoelen van de Vosstraat.

  KAV had toen 31 wijkmeesteressen! Maria De Bosscher was voorzitster.  

  Op 2 oktober werd het 10 jarig bestaan van Familia gevierd met de uitvoering door Symphonie Sint-Rochus en zangkring Crescendo van “ De Leie” van Peter Benoit met als solist Renaat Verbruggen van de KVO. De Middenraad van Familia bestond toen uit voorzitter Jos Goovaerts, Proost E. Hr. Van Dijck en de leden dhrn. Baeyens, Van Craenenbroeck, Geeraerts, Cambré, Smits, Smits, Verdonk, Lambrechts, Thomas, Wené, Van der Meersch, De Bosscher en Mevr. Van Kessel. Familia bestond toen uit KT Opgang, Crescendo, Symphonie, de Sociale Werkploeg, Stabelino en de ping-pongclub. Het telde toen 1895 leden, mannen, vrouwen, gezinnen en kinderen. Even nog een paar cijfers van de Sociale Werkploeg. De ziekenkas had 4416 verplicht verzekerde leden en 1584 vrij verzekerden. 1006 meisjes en jongens deden aan voorhuwelijkssparen, de Volksspaarkas had 512 spaarders en de Pensioenkas had 679 leden.

  Ook KT Opgang vierde zijn tienjarig bestaan met een pretentieus Lode Cantenstornooi met 7 toneelvoorstellingen in Familia en één in de KNS in Antwerpen.

  Oprichting van twee kleuterklassen in het Terninckgesticht in de Van den Hautelei.

  Op 18 december nam E. Hr. André Van Dijck afscheid als onderpastoor. Hij was proost van de volwassenen verenigingen en had de zorg voor de sociale werken op zich genomen. Hij was ook de grote ijveraar voor het ontstaan van het Pastoor Holthofplein. Hij trok naar de Kristus-Koning parochie in Antwerpen. Onderpastoor E. Hr. Vanderstighelen nam zijn taak als proost over.

  Op het kerstfeest van Familia waren er 300 kinderen. Ze kregen elk 2 sinaasappelen, een zakje toffees en een chocoladefiguurtje.

  Op het einde van het jaar waren er 15.000 parochianen.                      

 • 1956

  Op 17 juni hadden de bonden van het Heilig Hart een jubelcongres.’In de voormiddag ging het door in het Sportpaleis en daarna optocht naar de kathedraal voor een plechtig lof. Dit alles ter gelegenheid van de herdenking van 100 jaar Plechtige instelling van de H.Hart devotie door Paus Pius IX en 50 jaar dekreet der veelvuldige communie door Paus Pius X. De Bond van het Heilig Hart had toen in onze parochie 576 volwassenen en 60 jeugdleden.

  Pastoor E. Hr. Raes kocht voor de zusters van Vorselaar grond in de Sint-Rochusstraat voor het bouwen van een nieuwe school Engelengaarde, schuin tegenover de gemeenteschool. Maar het zou drie jaar duren voor er een bouwvergunning kwam.

  Op 9 september had de inwijding van de nieuwe glasramen in de kerk plaats.

  Op 16 november werd de kapelanie Pius X opgericht met als eerste kapelaan E. Hr. Omer Beck. De kapel werd ingericht in een gebouw van de oude brouwerij De Preter in de Forent Pauwelsdreef. Silsburg kende toen 3.000 inwoners.

  Familia wou de leiding nemen voor het opvoeren van een revue met alle kringen. Maar het begin verliep hoegenaamd niet vlot. Uiteindelijk zou men Frank Gysen vragen om teksten te schrijven.

  In onze kerk werd ’s zondags om 18 uur een avondmis ingevoerd.

 • 1957

  Er waren veel problemen voor de Kerkfabriek aangaande het betalen van het ontwerp van de glasramen voor de kerk.

  De elektrische installatie voor de bediening van de klokken werd hersteld.

  Er was een aanbod tot verkoop van gronden aan de Corneel Franckstraat van de familie Verstraeten 2474m2 groot aan 250 Bef.per m2.

  Begin van het sociale wijkwerk ’t Pleintje oorspronkelijk gericht op de inwoners van de sociale woningen in de Jos Van Geellaan en de Boterlaarbaan. E.Hr. Kan. Ceuppens van Mechelen stuurde Juffr. Andrée Van den Berghe voor het wijkwerk. In de beginperiode werd er vooral iets gedaan voor de kinderen tijdens de grote vakanties. Zij speelden op de grond tussen de tuin van de pastorie en het Gildenhuis.

  De werking van het Pleintje zou voor de parochie ook heel wat problemen brengen.

 • 1958

  PiusX- op Silsburg en Sint-Jan Berchmans in Borsbeek werden hulpparochies. 16, 17, 18 en 23 februari, 27 april en 10 mei werd dan eindelijk maar met enorm succes in Familia de revue “Hoe darve z’ het” opgevoerd.

 • 1959

  In augustus kwam eindelijk de bouwvergunning voor Engelengaarde. Toen ging het snel, op 5 september waren de grondvesten al klaar.

  Er werd een aanvraag ingediend voor het bouwen van de Pius X kerk aan de Corneel Franckstraat. In onze kerk werden 200 kerkstoelen hersteld.

  Op 31 december kwam de erkenning door de staat van de parochies van Pius X en Sint-Jan Berchmans.

  De boekerij verhuisde van het Sint-Rochusinstituut naar de Sint-Rochusstraat en kreeg een nieuwe naam: Atlasboekerij.

 • 1960

  Op 1 februari opende Engelengaarde haar deuren, een modern gebouw met vier kleuterklassen en een grote overdekte speelzaal.

  Onze pastoor E. Hr. Robert Raes werd opgeroepen om een andere taak op zich te nemen, hij werd door kardinaal Van Roey benoemd tot president van het St. Jozefseminarie en werd later Vicaris van het bisdom Antwerpen. De heren Hendrickx Jos en Van Looveren Jef namen afscheid uit het Kerkfabriek omdat zij nu op de parochie van Pius X woonden.  

  Besluiten: E. Hr. Robert Raes was de pastoor met de kortste ambtsperiode in onze parochie. Langs de ene kant werkte hij in een parochie op de top van haar bestaan zowel voor het kerkelijk leven als het verenigingsleven, langs de andere kant kwam hij terecht in een parochie waar er financieel na pastoor Holthof wel heel wat moest recht getrokken worden. Het verenigingsleven had zich tien tot vijftien jaar na de tweede wereldoorlog opgewerkt tot ongekende hoogten. Het aantal parochianen was ook het hoogst, de grootste grondgebied afstand van St.Rochus aan Pius X en Lodewijk van Montfort werd voorbereid. Maar voor het verenigingsleven loerde een nieuw gevaar om de hoek, het heette televisie. Pastoor Raes zei over zijn verblijf in Sint-Rochus: “ Het is goed volk in Deurne. Men mocht er overal binnen, ik heb praktisch nooit een weigering opgelopen. Er zijn altijd goede en trouwe medewerkers geweest.” 

  In juli was er de laatste Kerkraad met pastoor Raes. Op 11 september werd E.Hr.Luc Van de Wouwer onze vijfde pastoor. De onderpastoors toen waren E.Hr.F. Van Gelder, E.Hr.A. De Sutter en E.Hr.P. Heylen. De Kerkraad was toen als volgt samengesteld: Edm. Mees, voorzitter, H. Wené, schatbewaarder, Fr. De Cock, secretaris en de leden J. De Meyer, F. De Roeck, J. De Ridder, K. De Ridder, A. Peeters.

  Op 21 oktober overleed in Edegem oud-pastoor Jozef Holthof.

  In oktober woonde pastoor Luc Van de Wouwer zijn eerste Kerkraad bij. De linkse goot van de zijbeuk van de kerk  werd vernieuwd.

  Er werden vier staande kandelaars voor naast het altaar, een kandelaar voor de paaskaars en nieuwe kerkgewaden aangekocht.

  Er hadden missen plaats in de Sevillastraat.