1931 tot 1940

 • 1931

  Op 15 januari werd E. Hr. Vetters onderpastoor in onze parochie. Op 30 juni diende mevr. Renthan, Oude Docklaan 99, een aanvraag in om een Naad- en Snitschool op te richten in het Boekenbergpark. De school opende na het groot verlof maar ze zou slechts enkele jaren bestaan. De vlag van de Kajotters werd gewijd en er was een Rome bedevaart gepromoot door Kardinaal Cardijn. Het Aartsbischoppelijk College startte op de Herentalsebaan 387, in de gehuurde villa “Ter Gouw”, het zou maar tot 1935 blijven bestaan.

   

 • 1932

  Op 8 februari was er een ernstige brand in de sacristie van de kerk met flinke stoffelijke schade. 

 • 1934

  August Weyns had het idee van een zanggroep op te richten. Met de medewerking van Miel Cambré en John Smits ontstond de zangkring Crescendo.

  Op 29 januari werd E. Hr. Aarts onderpastoor, hij richtte een jongerenvereniging op, de Jongensbond en voor de meisjes de Madeliefjes. Hij zou blijven tot 1946. (daarna leraar aan het Koninklijk Atheneum in Antwerpen).  

 • 1935

  De Jongensbond en de Madeliefjes vierden hun eerste Kristus Koningsfeest wat vele jaren “het” feest van de jeugdbeweging zou blijven. De geschiedenis van het Aartsbischoppelijk College eindigde met de prijsuitdeling in Familia op donderdag 18 juli 1935. Daar werd de sluiting bekend gemaakt. Het Aartsbisschoppelijk College was de voorloper van het Xaveriuscollege dat op 15 september 1935 zijn klassen opende in twee burgerhuizen op het Stenenbrug. Er werden plannen gesmeed voor het bouwen van een jongensschool op onze parochie. De Broeders der Christelijke scholen zouden de oprichters worden.

  Op 11 augustus stierf pastoor Franciscus Coveliers. Hij werd 71 jaar oud en was 24 jaar pastoor van onze parochie. Hij rust in de schaduw van zijn geliefde kerk, naast zijn voorganger. 

  Op 15 september, onder een grijs-grauwe druilregenlucht, werd de derde pastoor van onze parochie Jozef Holthof ingehaald. Hij was toen 45 jaar. Hij was priester gewijd op 20 september 1913. Hij was Aalmoezenier in de vuurlinie tijdens de eerste wereldoorlog. Daarna was hij leraar aan het Sint- Pieterscollege te Ukkel tot 19 september 1920 en leraar aan de Regentenschool te Antwerpen van 1920 tot 1935. Op 10 december paste de kerkraad de brandverzekeringspolis van de kerk aan. Vanaf Kerstmis was er een nieuwe regeling voor de zondagen. Missen om 6u, 7u, 8u30, 10u hoogmis en 11u30. Lof van Pasen tot 1 oktober om 14u, van 1 oktober tot Pasen om 16u30. Regeling voor de missen met Kerstdag: 6u drie gelezen missen, 7u30 één gelezen mis, 8u een gezongen mis, 8u30 één gelezen mis, 9u twee gelezen missen, 10u plechtige hoogmis, 11u drie gelezen missen. Dus twaalf missen op één dag! Dhr. De Roeck nam ontslag als koster. Er was ook de eerste steenlegging van het Sint-Rochusinstituut.

 • 1936

  In januari werd Alfons Baute als nieuwe koster aangesteld. De parochie van het Heilig Hart werd nog met vier straten van onze parochie vergroot. Op 25 februari werd E. Hr. Leyse de derde onderpastoor van onze parochie. Maar hij zou maar anderhalf jaar blijven en ging toen naar Sint-Laurentius. Tot 1943 zou het twee of drie onderpastoors spelletje duren. Pas op 3 oktober 1943 werd de derde plaats wettelijk geregeld. De Jongensbond en de Madeliefjes vonden onderdak in het Sint-Rochusinstituut, voor tientallen jaren hun verblijfplaats, met wel maar vooral met veel wee.

 • 1937

  Het Kinderheil werd opgericht, een afdeling van het Nationaal werk voor Kinderwelzijn. Mevr. Hendrickx was toen de bezielende voorzitster. Dhr. Tiggelovend werd Suisse of kerkwachter. Op 29 mei was er de plechtige inwijding van het Sint-Rochusinstituut door Zijne Eminentie Kardinaal Van Roey. Het Deurnese Schepencollege stelde voor aan de kerkfabriek het Sint-Rochuskapelletje aan de andere kant van de Waterbaan te plaatsen, op gemeentelijke eigendom. Alles zou gebeuren op kosten van het Gemeentebestuur, mits ruil van de grond waarop het houten kapelletje nu stond. De nieuwe kapel zou in duurzame materialen gebouwd worden. Er werd besloten om in de toekomst twee processies te houden. De eerste op de eerste zondag na Sacramentsdag en de tweede op de eerste zondag van september.

 • 1938

  13 mei werd het Sint-Godelievetehuis gesticht in een huis op de Herentalsebaan 157, gehuurd van Hardouin de Chaffoy. Daarin verbleven blinde meisjes die in hun levensonderhoud probeerden te voorzien door brei-, haak-, weef- en tapijtwerk voor particulieren.

  Op 31 mei nam het Schepencollege kennis van het principieel akkoord van de Kerkfabriek omtrent het voorstel van grondruiling en het bouwen van een nieuw kapelletje in de Waterbaan. In oktober gaf de Kerkraad definitief akkoord voor de ruiling. Er werd ook beslist nieuwe ampullen aan te schaffen met bijhorend schoteltje van verzilverd koper. Er werden herstellingen uitgevoerd aan de dakgoten en schilderwerken aan de deuren van de kerk.

 • 1939

  In januari besloot de Kerkraad de viering van vijftig jaar parochie te vieren op 25 juni. De vraag om ook een mis om 5u30 werd goedgekeurd. Het lof werd verplaatst naar 15u. Op 25 juni, plechtige viering van het vijftigjarig bestaan van onze parochie. Het programma zag er als volgt uit: plechtige communiemis, plechtige hoogmis en lof, daarna werd er een stoet gevormd waarin alle maatschappijen en verenigingen van de parochie opstapten naar het Sint-Rochusinstituut in de Van den Hautelei. Daar had een plechtige feestzitting plaats waarop een redenaar het woord voerde over het ontstaan en de geschiedenis van de parochie. ’s Avonds was er een muziekoptocht en een vuurwerk.

 • 1940

  Het bestaan van de Jongensbond was moeilijk verder te zetten. Ze doken onder om niet door de Duitse politie te worden opgepakt. Ze veranderden in die periode hun naam in Zondagsschool.

  Op 3 november werd het nieuwe stenen Sint-Rochuskapelleke in de Waterbaan met een eenvoudige plechtigheid, gezien de oorlogsomstandigheden, ingewijd door Deken Lens.