1921 tot 1930

 • 1921

  De boekerij kreeg een toelage om 70 boeken per jaar te kopen.

  Op 30 oktober huurde onderpastoor E. Hr. Florent Verelst grond van Ridder Georges Van Havre, sectie B 475 A, groot 75 aren 22 centiaren voor de huurprijs van 200 Bef. per jaar.

  De grond diende om gebruikt te worden als voetbalveld. De maatschappij Tuinwijk bouwde 53 huizen in de Boterlaarbaan.

  Het domein Rivierenhof werd aangekocht voor algemeen nut, het zou echter nog tot 1923 duren voor het werd opengesteld voor het publiek. Het vliegveld van Deurne werd aangelegd. In 1924 werd de voorlopige luchthaven in gebruik genomen.

 • 1923

  Op 13 juni stond onze parochie voor het eerst een gedeelte van haar grondgebied af. 35 jaren besloeg onze parochie gans het grondgebied van Deurne–Zuid. Het afgestane gebied waren de wijken Groenenhoek en Gietschotel voor het vormen van de parochie van het Heilig Sacrament te Berchem. 

  Op 11 november vond de eerste wedstrijd in het Antwerp stadion plaats. 

 • 1924

  Er worden in de Unitastuinwijk 199 woningen gebouwd. Tot 1930 werden de straten van Deurne uitsluitend door gaslantaarns verlicht. Daarna was er geleidelijk aan een overgang naar elektrische verlichting. Dit jaar was een hoogtepunt voor het Sint-Annainstituut, er waren toen 990 leerlingen.

  Op 10 september werd de eerste steen gelegd van het nieuwe parochiehuis door de grote bezieler ervan pastoor Coveliers. Het was een ontwerp van bouwmeester Jef Huygh. Het ontwerp was wel zeer omstreden, men noemde het toen een ultra- modernen bouw. Kwatongen beweerden dat de enigen die er tevreden over waren de militairen waren omdat het zo stevig gebouwd was dat er in de oorlog afweergeschut kon opstaan zonder dat het gebouw een krimp gaf. Anderen beweren dat de bouwer, telkens hij het gewrocht voorbij moest, een “meaculpa” mompelde. Daar vonden de “Pattre” – Sint-Rochuspatronaat, de burgerkring en de arbeiderskring hun thuis.

  Op 31 december kreeg de fanfare “de Drij Koningen” toelating om een oefenlokaal en feestzaal op te richten in de Jaak Embrechtsstraat waar ze nu nog altijd huizen. 

 • 1925

  Op 28 januari werd E. Hr. Muës onderpastoor in onze parochie, hij zou blijven tot 28 september 1929, toen vertrok hij naar de H. Hart parochie in Hoboken. 

 • 1926

  Op 15 januari werd E. Hr. Vetters onderpastoor in onze parochie, hij zou blijven tot 3 september 1928 toen werd hij pastoor te Berchem (Gietschotel)

 • 1927

  In april werd de doopvont in de kerk verplaatst naar achteraan rechts in de kerk. De reden was dat men daardoor vooraan een veertigtal meer stoelen kon plaatsen. Onder het voorzitterschap van Gabriël Vervoort, schepen en gemeenteraadslid, verenigden de mannen zich in de Katholieke Arbeidersbond. Zij begonnen met een spaarkas en een pensioenkas. Symfonie Sint-Rochus kreeg klank en vorm onder de impuls van onderpastoor Muës, muziekkenner en melomaan. De leiding had Romain De Vel.

 • 1928

  In mei werd er weer grondafstand gedaan ten voordele van de nieuw op te richten parochie van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart (in de volksmond bekend als “de paterkens”). Deze parochie werd opgericht bij Koninklijk Besluit van 15 september 1928.

  In september 1928 werd de parochie van de Heilige Drievuldigheid te Berchem opgericht en bij K.B. van 1 december 1928 de parochie van Sint–Jozef. Ook voor het oprichten van deze beide parochies schoten we er een gedeelte grondgebied aan in. Sint-Annaschool was uitgegroeid tot een pracht instelling bestaande uit een betalende en een kosteloze afdeling met 18 klassen en meer dan 900 leerlingen.

  Op 3 september werd onderpastoor Borgers benoemd, hij bleef in onze parochie tot 22 januari 1934 en ging toen naar Boechout. De samenstelling van de Kerkraad was toen als volgt: Jan Van Looveren als  voorzitter, Hardouin de Chaffoy als schatbewaarder, Jos Van den Haute als secretaris, E.Hr.Coveliers, pastoor, E.Hr.Borgers, onderpastoor en Edmond Mees.

  De Kajottersbeweging in onze parochie werd gesticht, K.A.J. en V.K.A.J. Enkele jonge medewerksters van K.A.V. gingen zich inzetten voor de arbeidersjeugd. De beweging werd gestimuleerd door Kardinaal Cardijn.

  Op 29 december werd de afdeling Deurne van het Davidsfonds opgericht. Er waren toen 12876 parochianen.

 • 1929

  Op 1 mei huurden de Missiezusters Ziekenverpleegsters Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart een huis op de Herentalsebaan nr. 83. Bij ons beter gekend als “de zusterkes van het Groen Kruis.” Het grootste gedeelte van de werkkring van deze liefdadige instelling lag op onze parochie. Dadelijk werd er beroep gedaan op ijveraarsters om de zieken op te sporen. Op korte tijd kregen de aanvragen voor verzorging zulke omvang dat nieuwe verpleegsters nodig waren. In 1956 waren er reeds zeven zusters op de baan.

  Op 17 april gaf de Gemeenteraad de toestemming voor de oprichting van een Calvarieberg op het kerkhof. De levering werd toevertrouwd aan de gebroeders Cruls van Zeelhem.

  Op 30 september werd E. Hr. Vanderheyden onderpastoor, hij zou blijven tot 1943. Daarna werd hij godsdienstleraar aan de technische school te Borgerhout. 

 • 1930

  Op 7 januari werd aan de gebroeders Cruls van Zeelhem de levering toevertrouwd van het kruis met Christusbeeld en de bidbank voor op het kerkhof. Kostprijs; 1150 Bef. voor de bidbank en 3670 Bef. voor het kruis met beeld. Ter vervollediging van de kalvarieberg werd bij dezelfde aannemer een O.L. Vrouwbeeld en een Johannesbeeld besteld, beiden in kunstgeut aan 3575 Bef. per beeld.