1901 tot 1910

 • 1901

  Dit jaar vierde de harmonie “De Drij Koningen” haar 25 jarig bestaan, er waren toen ongeveer 50 spelende- en 75 ereleden. 

  Op 16 mei werd een plaasteren kruisbeeld geleverd door J. Coomans uit Antwerpen voor 50,-Bef. Het werd door aannemer Henri Schuerwegh op het kerkhof geplaatst voor 360,50 Bef. De Kerkraad vroeg prijs voor een nieuwe vloer in de kerk. 

   

 • 1902

  Aanvraag aanleg Korte Sint Rochusstraat. 

  Op 16 januari waren er zes biedingen voor de nieuwe vloer van de kerk. Het werk werd toegewezen aan de Hr. Kenens voor 9390 Bef., hij moest echter een staal voorleggen zoals voorgeschreven in het lastenboek. Toen begonnen al de problemen. Vooral met de steenkeuze. E.Hr. Verelst werd onze tweede onderpastoor. 

 • 1903

  Aanleg Sterckshoflei, met de bouw van 15 huizen, 160 huizen op de Herentalsebaan, 50 op de Sint Rochusstraat, 13 op de Korte Sint Rochusstraat, 26 huizen in de Dassastraat. Aanleg dreef Van den Haute.  Bij de gemeenteverkiezing werden Jaak Embrechts en Egied Celis tot gemeenteraadsleden verkozen waar ze de belangen van Deurne–Zuid met veel vuur verdedigden. 

  Op 10 maart besloot de Kerkraad tot een nieuwe aanbesteding voor de vloer van de kerk.

  Op 9 september was het eerste kruisbeeld op het kerkhof reeds stuk, J. Coomans leverde een nieuw kruis voor 85,-Bef. ditmaal in cement. Intussen was er op het kerkhof ook een dodenhuisje geplaatst. Men vond toen dat het meer op een “kiekenkotje” leek.

  Op 4 oktober besloot de Kerkraad om gaslicht in de kerk aan te brengen. De laagste bieding van dhr. Peeters uit Antwerpen bedroeg 1103,25 Bef., bedrag waarin het Gemeentebestuur tussenkwam voor 1100,-Bef. 

 • 1904

  Op 6 mei werd eindelijk het werk voor de nieuwe kerkvloer aangenomen. Er werd ook besloten tot het bevloeren van de sacristies, links steen, rechts steen en hout. De Sint-Annaschool werd vergroot met vier klassen. 

 • 1905

  Er was één auto in Deurne, in 1913 een kleine 20. Het aantal fietsers evolueerde in dezelfde periode van 421 naar 1575.

  In september wou de Kerkraad overgaan tot de aankoop van een kerkorgel voor ongeveer 15000,-Bef. Pastoor Vervoort had reeds de helft van het bedrag bij particulieren gevonden. De andere helft wou men aan het Gemeentebestuur als bijdrage vragen.

 • 1906

  Op 7 januari besloot de Kerkraad een orgel in de kerk te laten plaatsen door dhr. Joris. De Bond van het Heilig Hart werd opgericht. Het was een van de eerste verenigingen van onze parochie. De verering van het Heilig Hart was een devotie die na de perikelen van de Franse revolutie in Europa enorm verspreid geraakte. Het woordgebruik in gebeden en geestelijke literatuur kregen een nieuwe gevoeligheid. Het geloven werd volkser en menselijker. De bonden waren gekend voor hun missen. Het was vooral Paus Pius X die een grote klemtoon legde op de H. Eucharistie. Op 8 maart gaf de Gemeenteraad eenparig de goedkeuring aan de beraadslaging van de Kerkfabriek van 7 januari 1906 om een nieuw kerkorgel te bestellen bij dhr. Joris uit Sichem tegen de opgegeven prijs van 14500,-Bef. (11500,-Bef voor het orgel,3000,-Bef. voor de kast).

  Het Gemeentebestuur verleende de gevraagde 7500,-Bef. tussenkomst. Het overschot van 500,-Bef mocht gebruikt worden voor expertisekosten, nazicht en inhuldiging.

  Op 6 november werd door de Kerkraad het maken van een gebeeldhouwde kruisweg in uitvoering gegeven aan de Gebroeders Van Mierlo uit Antwerpen. Iedere statie kostte 1000,-Bef. Het geheel van de kosten werd gedragen door een gift van Cl. Van den Haute.  

 • 1907

  De oppositie behaalde de meerderheid. De Kleppermannen en de Zuid- Deurnenaars voerden tot 1913 een anti–clericaal getinte politiek onder een katholieke burgemeester. De kruisweg werd in de muren aangebracht. De inwijding was op 26 mei. Dhr. Poppe werd benoemd tot Suisse. Stoelzetter werd Adriaan Adriaensen.

  Op 14 december was er een gift van Ridder Van Havre van een perceeltje grond in de Waterbaan waarnaar het Sint-Rochuskapelletje werd verplaatst om het verkeer op de Herentalsebaan niet te hinderen. Het werd geplaatst ongeveer rechtover de plaats waar het nu nog staat. 

 • 1908

  Er was er een grote concentratie van tuinbouw op het Exterlaar met de families Sels, Hoes, Somers en Verboven. Het verenigingsleven tussen 1890 en 1911 kende een grote bloei. De traditionele maatschappijen bleven bedrijvig. De schuttersmaatschappijen waren talrijker dan ooit tevoren. De handbooggilden bestonden soms al meer dan 75 jaar. Er waren de toneelmaatschappij “Vriendschap en kunst”gehuisvest op de Herentalsebaan 45 en de “Meneghemse toon- en toneelvrienden”. Eind van de negentiende eeuw ontstonden ook de eerste duivenmaatschappijen.  

  Op 23 april werd op de Gemeenteraad weer gevraagd om het kerkhof te vergroten en op 18 juni besliste men met eenparigheid van stemmen het kerkhof tot 1 ha te vergroten.

  In oktober werden gewaden kasten gemaakt in de sacristie. Kostprijs 1730,-Bef. Geplaatst door Jos Van Looy.

 • 1909

  4 oktober, de raming prijs voor het vergroten van het kerkhof bedroeg 70000,-Bef. Er werd ook nog 5000,-Bef. voorzien voor het oprichten van een definitief dodenhuisje en het aankopen van een wieg voor het verplaatsen van drenkelingen, verongelukten, enz.

  Op 1oktober werd dhr. Poppe Suisse of kerkwachter. Jaarlijkse vergoeding 100,-Bef. Adriaan Adriaenssens werd stoelzetter. Jaarlijkse vergoeding 125,-Bef.

 • 1910

  In februari werd door de Fundatie Terninck toelating gevraagd aan het Gemeentebestuur voor het oprichten van een instelling in de “dreef van Van den Haute”.

  Op 12 april gaf men toelating voor het bouwen van een tehuis voor weeskinderen.

  Op 26 september werd E. Hr. Dille onze derde onderpastoor.